This site is also available in English, click here

Bed en Breakfast Pakhuis Emden

Carla van Veen en Ferry Giebels
Tuinstraat 11
9711 VA Groningen

Om bij ons te komen kun je het best de richting aanwijzing naar het UMCG volgen. Dit staat op alle toegangswegen aangegeven.

Parkeren in Groningen

Groningen heeft een prima P&R systeem. Het parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen is gratis en u betaalt alleen het vervoer naar de Grote Markt. Ik raad u aan uw auto te parkeren op transferium Kardinge. Neemt u de bus naar de Grote Markt dan bent u er binnen 4 minuten.

Voor meer informatie over parkeren in Groningen kunt u ook kijken op de website www.groningen.nl

Tweets in Groningen

Hieronder staat een verzameling van twitteraccounts die tips hebben over wat er in Groningen zoal is te beleven.

Groningen

Groningen is de hoofdstad van de provincie Groningen in Nederland, en dominerend onderdeel van de gelijknamige gemeente. De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.

De stad heeft 182.000 inwoners (2007) en behoort daarmee tot de 10 grootste steden in Nederland. Het is een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is ook een studentenstad. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben samen ruim 40.000 studenten. Groningen is dan ook een 'jonge' stad. De stad is als woonplek in trek bij studenten en jonge, kinderrijke gezinnen.

Groningen heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met name de Grote Markt werd tijdens de bevrijding in april 1945 zwaar beschadigd. Het symbool van de stad, de Martinitoren (door de "stadjers" d'Olle Grieze genoemd) en de bijbehorende kerk bleven gespaard, evenals het Goudkantoor en het stadhuis.

Ten oosten van de Grote Markt ligt het Martinikerkhof met het provinciehuis en het Prinsenhof. Achter dat pand ligt de fraaie Prinsentuin met hierin een van de rijkst vormgegeven zonnewijzers van het land.

Aan de westkant van de Grote Markt ligt de Vismarkt. Met name de zuidkant van dit plein bevat een aantal fraaie panden. Het plein wordt aan de westkant begrensd door de Korenbeurs, een verwijzing naar de rijkdom van de provincie in de negentiende eeuw die gebaseerd was op de graanteelt op de vruchtbare zeeklei.

Achter de Korenbeurs verheft zich de Der Aa-kerk, na de Martinikerk de tweede parochiekerk van de historische stad. Iets verder naar het westen, langs het water, of op zijn Gronings het diep, staan langs de Hoge der Aa een aantal fraaie pakhuizen en woonhuizen. Ook langs de Noorderhaven staan dergelijke panden.

Een bijzonder aspect van Groningen zijn de vele hofjes, in Groningen gasthuizen genoemd. De bekendste zijn het Pelstergasthuis en het Pepergasthuis. Het hoofdstation uit 1896, direct buiten de zogenaamde diepenring is een van de fraaiste stations in Nederland.

Er zijn in Groningen veel beeldhouwwerken in de openbare ruimte te zien waaronder enkele van Wladimir de Vries. Ook het beeldenproject van de Rijksuniversiteit Groningen heeft meerdere kunstwerken opgeleverd. Verder bevindt zich bij iedere uitgaande weg van de gemeente een beeld of installatie van het zogenaamde "project stadsmarkeringen" uit 1990.

Bron: Wikipedia

Website door: Giebels & Glas
,
Tuinstraat 11, 9711VA Groningen, Nederland
Phone: +31 (0)6 4539 8837